Inovativni materiali

Sektor zagotavlja edinstven nabor izdelkov in procesov tako pri gradnji stavb kot pri industrijski proizvodnji

SEKTOR INOVATIVNIH MATERIALOV

Saint-Gobain Adfors nudi celovite, dobro izdelane, zelo inovativne in prilagodljive rešitve za industrijske objekte in sisteme zgradb. Adfors izdeluje tekstilije, ki jih uporabljajo industrijske družbe za okrepitev izdelkov ali materialov (tehnične tekstilije) ali pa gradbeniki neposredno na gradbiščih (gradbeni izdelki za objekte in geotekstilije). Dolgoročne izkušnje na področju steklo-vlakenskih tehnologij omogočajo družbi Adfors dobavljati rešitve za kupce, ki iščejo dostopne inovativne ojačevalne rešitve.

Saint-Gobain Abrasives je vodilni svetovni proizvajalec brusil, ki kot edini izdeluje vse tri glavne tipe brusil: vezana orodja (s keramičnim ali z organskim vezivom), brusila na podlogi in diamantna orodja. To podpirajo izjemna tehnologija, celovite in inovativne proizvodne linije, neovrgljiv ugled na področju kakovosti in varnosti ter izkušeni, lojalni in zagnani ljudje.

SEKTOR INOVATIVNIH MATERIALOV V SVETU:

Področje zelo učinkovitih materialov nudi širok spekter inovativnih tehnologij za tri glavne vrste materiala: keramiko, zelo učinkovite polimere in izdelke iz steklenih vlaken.

Divizija Saint-Gobain Glass (plosko steklo) izdeluje vrsto izdelkov, ki so zelo učinkoviti z vidikov varčevanja z energijo, varovanja okolja, udobne uporabe in estetike.

PODROČJA SEKTORJEV INOVATIVNIH MATERIALOV

Abrazivi

Keramični materiali

Plastične mase

Tehnične tekstilije

Proizvodnja ploskega stekla

Obdelava stekla za gradbeništvo in domačo uporabo

Obdelava stekla za avtomobilsko industrijo in javni promet

Rešitve za solarno energijo

Sektor inovativnih materialov predstavlja svetovni primat med evropskimi družbami na vseh navedenih področjih.

KLJUČNI PODATKI:

Več kot 65 % proračuna Skupine je namenjenih za raziskave in razvoj.

Več kot 60 tisoč zaposlenih v 45 državah.

Družba Saint-Gobain dobavlja izolacijsko steklo za vsak tretji stanovanjski objekt v Evropi.

Družba Saint-Gobain dobavlja steklo za vsak drugi avtomobil, ki se izdela v Evropi.