Mi skrbimo za okolje

Varovanje okolja v aktivnostih Saint-Gobaina zahteva stalno predanost in previdnost. Skupina Saint-Gobain si po vsem svetu prizadeva preprečiti okoljske nesreče in čim bolj zmanjšati vpliv njihovih dejavnosti na okolje.

SKRBIMO ZA ZGLED 

Saint-Gobain deluje za zaščito okolja pred morebitnimi škodljivimi učinki njegove proizvodnje in storitev. Izpostavili smo štiri teme za boj proti podnebnim spremembam:

  • ocenjevanje in obvladovanje tveganj
  • uporabljanje najboljših tehnik in rešitev
  • inovacije, razvoj prihodnjih rešitev
  • vključevanje partnerjev v varstvo okolja

Naši dolgoročni načrti:

Izogibanje ekološkim nesrečam, da bi zmanjšali vpliv Saint-Gobaina na okolje.

Največji ekološki izziv

Surovine in odpadki

  Zmanjšanje količine odpadkov je zelo pomembno za Skupino Saint-Gobain. Poleg tega, da skušamo zmanjšati lastno proizvodnjo odpadkov, se ukvarjamo s proizvodnjo izdelkov, ki so del odpadne industrije oziroma reciklažo (mavčne plošče, odpadno steklo, kovinski ostružki…)

Eden od najučinkovitejših načinov zmanjševanja uporabljenih naravnih virov je recikliranje odpadkov iz stekla.

Naši cilji do leta 2025

Zmanjšanje odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, za 50% v primerjavi s količino v letu 2010

Naš dolgoročni cilj je, da ne proizvajamo izdelkov ki jih ni mogoče reciklirati.

Energija, škodljivi plini in globalno segrevanje

Naš cilj je zmanjšati porabo energije in količino škodljivih plinov po vsem svetu. V tem smislu razvijamo dobre akcijske načrte in razširjamo najučinkovitejše tehnike.

Najbolj škodljiv plin je ogljikov dioksid, ki ga oddajajo dejavnosti Skupine. V Skupini je 31 ocen emisij (31% podjetij predstavlja 74% vseh zaposlenih v Skupini), kot so: uporaba energije, proizvodnja, prevoz, poslovna potovanja, postopki nabave surovin…

Od leta 2003 je Saint-Gobain vključen pri projektu odkrivanja ogljika - Carbon Disclosure Project (CDP), ki ga vodi neprofitna organizacija, ki se ukvarja s proučevanjem podnebnih sprememb. 

Voda

Smernice za vodo Saint-Gobain, sprejete leta 2011, se nanašajo na vsako dejavnost Skupine v vseh delih sveta. Smernice predpisujejo zavezo Skupine, da čim bolj zmanjša vpliv na količino in kakovost vode.

Od leta 2012 Skupina priskrbi CDP podatke o vodah, ki spodbuja podjetja, da poročajo o svojih dejavnostih upravljanja z vodami, tveganjih in možnostih za izboljšave, ter si delijo te rezultate med seboj in so pregledni za javnost.

Naši cilji do leta 2025:

Zmanjšanje emisij industrijske odpadne vode za 80% v primerjavi z letom 2010.

Naš dolgoročni cilj je v celoti odpraviti emisije industrijske odpadne vode. 

Biotska raznovrstnost

Naš cilj je pripraviti študije z lokalnimi organizacijami, da bi raziskali vpliv na biotsko raznovrstnost pred odpiranjem ali zapiranjem vsake tovarne ali rudnika.

Skupina ima 151 rudnikov in površinskih izkopov po vsem svetu. Od tega 79% pripada sektorju mavca, ki ima strogo predpisane zahteve glede biotske raznovrstnosti. Rudniki Skupine delujejo tako, da varujejo okolje in spoštujejo lokalne predpise.

Na najvišji ravni Saint-Gobain se je začel izvajati akcijski načrt za biotsko raznovrstnost, da bi natančno ocenili naravne vrednote, ki jih ima Skupina.

STE VEDELI, DA...

ima Saint-Gobain svojo fundacijo? Leta 2008 je bila ustanovljena fundacija pod imenom Saint-Gobain Initiatives Foundation. Njen cilj je, v povezavi z ostalimi neprofitnimi organizacijami, organizirati pomoč mladim brezposelnim in izboljšati bivalne razmere družinam v stiski. Do danes je bilo finančno podprtih in izvedenih več kot 200 projektov v 48 državah sveta.