Trajnostno in komfortno stanovanje

Saint-Gobain podpira živahno arhitekturo s splošno strategijo trajnostnega razvoja. Skupina razvija inovativne rešitve, ob uporabi katerih nove ali prenovljene zgradbe postanejo energetsko učinkovite, udobne, zdrave in privlačne ter varujejo okolje.   

Ustvarjamo trajnostne zgradbe 

Nova dojemanja

„Samo v industrijskih družbah je gradbena industrija odgovorna za 40% porabe energije in 38% emisij toplogrednih plinov.”

Pospešena urbanizacija in rast prebivalstva nas je prisilila k pospešitvi gradnje stanovanj, vendar vemo, da gradnja močno vpliva na naše bivalno okolje. Za ublažitev podnebnih sprememb mora biti uporaba energije, surovin in izkoriščanja narave zmerna. Razmere so zelo resne in lahko pričakujemo bistvene izboljšave le, če bomo uporabili obsežne spremembe.  

Postavljanje primera

Zaradi tega Saint-Gobain podpira lokalne iniciative s podporo Sveta za zeleno gradnjo. Ta združenja, ki predstavljajo gradbene družbe, predstavljajo določen forum za promocijo trajnostne arhitekture.

Na evropskem nivoju Saint-Gobain dokazuje, kako njegovi materiali in rešitve prispevajo k vzdržnosti stavb, bodisi kot zasebne hiše, stavbe, bolnice, šole ali poslovne stavbe.

Trajnostna zgradba za Saint-Gobain pomeni energetsko učinkovite, okolju prijazne, udobne in zdrave prostore. 

Program Multikomfort

Multi komfort ház - Norvégia
Multikomfortna hiša – Norveška

Program MULTIKOMFORT se je začel leta 2004 s ciljem integriranja vseh rešitev in izdelkov Saint-Gobain v stavbe, ki prispevajo k najširšemu možnemu udobju.

Koncept se osredotoča na štiri različne komponente ugodja (toplotno ugodje, vizualno ugodje, akustično ugodjem, kakovost zraka), kar zmanjšuje vpliv proizvodnje, namestitve, uporabe izdelkov na okolje.
Razvoj trajnostnih rešitev

Analiza življenjskega cikla (Life Cycle Analyse)

Napredek je mogoče meriti z uporabo posebnih metod in orodij. Saint-Gobain uporablja LCA za spremljanje okoljskih odtisov svojih rešitev in izdelkov.

Vsa gradbena podjetja znotraj Skupine Saint-Gobain uporabljajo LCA analizo. 

Eko inovacije

Saint-Gobain ustvarja resnično dodano vrednost svojim uporabnikom z razvojem inovativnih rešitev, ki v celotnem življenjskem ciklu zmanjšujejo vpliv stavb in infrastrukture na okolje. To je glavni namen politike Skupine v ekoloških inovacijah. S pomočjo ekoloških inovacij, trženja in razvoja, ustvarja prihodnje izdelke s stalnim preučevanjem njihovega vpliva na okolje. 

Reciklaža

Gradbeni sektor ustvarja velike količine različnih vrst odpadkov. Saint-Gobain si prizadeva z reciklažo za bistveno zmanjšano količino odpadkov, ki nastanejo pri gradnji ali rušenju zgradb, razvija proizvode, ki ustvarjajo manj odpadkov ali ustvarja le selektivne vrste odpadkov na gradbiščih. 

Podpora našim strankam

Saint-Gobain obvešča svoje partnerje, arhitekte, izvajalce, trgovce in obrtnike o vplivu svojih izdelkov na okolje, analize življenjskega cikla izdelka pa so javne.

Skupina stalno obvešča svoje partnerje o okolju, izdelkih, rešitvah in tehnikah. Usposabljanje in prenos informacij sta strateški del ciljev Skupine.  

Trenutno obstaja veliko pobud: 

  • tečaji,
  • razstave v različnih mestih,
  • komuniciranje prek prodajalcev, 
  • neposredno svetovanje na gradbiščih, 
  • konference, 
  • specializirano izobraževanje.

STE VEDELI, DA...

Saint-Gobain Sekurit izdeluje ultra lahka vetrobranska stekla za športne avtomobile? Prihranek pri teži je 14 približno 2,5 kg na 1 m2 stekla. Manjša teža prispeva k manjšim škodljivim emisijam.