EKO sklad in subvencije

Javni pozivi za kreditiranje in subvencioniranje okoljskih samostojnih in skupnih naložb občanov s strani EKO Sklada se ob vsaki spremembi objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije. Pri tem se razume, da samostojna naložba predstavlja naložbo v eno ali dvostanovanjsko stavbo, skupna naložba pa predstavlja naložbo v stavbo s tremi ali več deli.

 

Aktualni razpise in razpisne pogoje si lahko preberete na naslednji povezavi: https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/izolacija-fasade

 

Image
Eko_sklad_image 1

Potrebna dokumentacija

Kaj potrebujete za vlogo na EKO skladu?

 1. predračun izvajalca, ki vsebuje:
  1. popis del,
  2. oznako, vrsto, debelino, toplotno prevodnost (λ) in površino toplotne izolacije,
  3. tip (komercialno ime) fasadnega sistema;
 1. *izjavo o lastnostih toplotne izolacije (le v primeru, da podatki niso navedeni na predračunu)
 2. *ETA certifikat fasadnega sistema (le v primeru, da fasadni sistem ni na seznamu EKO sklada)
 3. fotografije stavbe
 4. fotografijo vgrajene debeline obstoječe toplotne izolacije (če gre za dodatno izoliranje objekta) 

Subvencija za obnovo eno ali več stanovanjskih objektov

Iz razpisa 2019 je razvidno, da je subvencijo mogoče pridobiti le za stanovanjske stavbe oziroma dele stanovanjskih stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010. Po tem obdobju je debelina izolacija fasade del energetskega projekta, ki je sestavni del projekta gradnje stavbe in do subvencije niste upravičeni. 

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo fasadnega sistema s toplotno izolacijo, če je izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,200 W/(mK). Minimalne debeline izolacij, ki upoštevajo zahtevan prehod toplote so naslednje:

fasadni sistem vrsta izolacije lambda λ W/mk minimalna zahtevana debelina
webertherm plus ultra bakelitna plošča 0,020 10 cm

webertherm family EPS

webertherm Triglav

EPS-F (beli stiropor)

EPS-F (belo-modri stiropor)

EPS-F grafitni stiropor

family Triglav (siva)

family Triglav (bela)

0,039

0,035

0,031

0,031

0,039

19,5 cm

17,5 cm

15,5 cm

15,5 cm

19,5 cm

webertherm family MW

plošča iz kamene volne

plošča iz MW (TR 7,5)

0,035

0,034

18 cm

17 cm

webertherm family GW plošča iz mineralne volne 0,034 17 cm
webertherm freestyle

EPS-F (beli stiropor)

EPS-F (belo-modri stiropor)

EPS-F grafitni stiropor

Plošča iz kamene volne

Plošča iz MW (TR 7,5)

0,039

0,035

0,031

0,035

0,034

19,5 cm

17,5 cm

15,5 cm

18 cm

17 cm

webertherm demit original

Bela EPS-F original Plošča

Grafitna EPS-F Original Plošča

0,039

0,031

19,5 cm

15,5 cm

Že imate nekaj cm vgrajene izolacije?

V delu, kjer je na stavbi že vgrajena toplotna izolacija in ta ne bo odstranjena, je lahko naložba izvedena z dodatno toplotno izolacijo ob izpolnjevanju enačbe, s katero se zagotovi zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,200 W/mK:

Pri izračunu potrebne dodatne nove toplotne izolacije se upošteva toplotna prevodnost obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045 W/(mK) in debelina obstoječe toplotne izolacije (dobst), ki je razvidna z merilnega traku na fotografiji obstoječega stanja, ki mora biti priložena k vlogi za pridobitev nepovratne finančne spodbude.

Pri izračunu vam lahko pomaga kalkulator (v Excel obliki), ki se nahaja pod spodnjo sliko (formulo).

Ustrezna debelina nove izolacije, s katero ste upravičeni do nepovratnih sredstev eko sklada, se izračuna po sledeči formuli:

 

Eko_sklad_image 2