Pravni napotki

Pogoji uporabe

Ti pogoji opisujejo, dolocajo in urejajo pogoje uporabe spletnih strani, ki so v lasti družbe Saint - Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. Z uporabo spletnih strani se strinjate s pogoji uporabe. Ce se s pogoji ne strinjate, uporabo strani odsvetujemo. Družba Saint - Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe kateregakoli dela spletnih strani in izbrisa kateregakoli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila. Dovoljeno je, da na spletne strani naredite povezavo, če pri tem vključite logotip družbe Saint - Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. Povezave ni dovoljeno narediti na spletnih straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo družbe Saint - Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. je lastnik in/ali upravljavec spletnih strani, na katerih je povezava, le-to dolžan odstraniti. Razen v zgoraj navedenem primeru je na drugih spletnih mestih brez dovoljenja družbe Saint - Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati ali kako drugace uporabljati logotip družbe. Na spletnih straneh družbe Saint - Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. je mogoč tudi dostop do komercialnih in/ali plačljivih storitev družbe Saint - Gobain Gradbeni izdelki d.o.o., ki imajo svoje lastne pogoje in navodila za uporabo. V tem primeru naj se uporabnik seznani tudi s pogoji in navodili uporabe posamezne storitve. V primeru razhajanja veljajo pogoji in navodila uporabe posamezne storitve

Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na spletnih straneh družbe Saint - Gobain Gradbeni izdelki d.o.o., je dovoljeno pregledovati in reproducirati za lastne osebne nekomercialne potrebe. Ne sme pa se jih spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja družbe Saint - Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin teh spletnih strani se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila.
Znamke, ki se pojavljajo na spletnih straneh portala, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je družba Saint - Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. oziroma njene povezane družbe. Kakršnakoli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Varovanje zasebnosti

Za uporabo nekaterih delov spletnega portala se je treba prijaviti z uporabniškim imenom in geslom. S prijavo na spletne strani se strinjate, da se vaši osebni podatki, ki ste jih posredovali ob pridobitvi uporabniškega imena in ob uporabi spletnih strani, uporabijo na način in v namene, opisane v nadaljevanju teh pogojev. Družba Saint - Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. se zavezuje, da bo vaše osebne podatke, dobljene preko spletnih strani, skrbno varovala in da jih ne bo posredovala tretjim osebam. Družba Saint - Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. se tudi zavezuje, da bo varovala zasebnost uporabnikov spletnih strani. Podatke o uporabi spletnih strani, ki se bodo zbirali avtomatsko in ne omogočajo vpogleda v osebne podatke, bomo uporabili z namenom izboljšanja uporabe spletnih strani. Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje ob pridobitvi uporabniškega imena in ob uporabi spletnih strani, se bodo obdelovali in uporabljali z namenom zagotavljanja storitev spletnih strani družbe, za zagotavljanje neposrednega obvešcanja uporabnika o novih storitvah in za preverjanje, ali uporabnik uporablja spletni portal in storitve, ki so mu dostopne, v skladu s temi pogoji, morebitnimi posebnimi pogoji in navodili za uporabo storitev družbe Saint - Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili še eno leto po zadnji uporabnikovi uporabi spletnih strani, ki je zahtevala prijavo z uporabniškim imenom. Ce se uporabnik več kot eno leto z uporabniškim imenom ne prijavi na spletne strani, se bodo njegovi osebni podatki zbrisali. Uporabnik se bo v tem primeru moral ponovno registrirati.

Pridržki

Družba Saint - Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. ne odgovarja za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, prav tako tudi ne za morebitno nedelovanje ponudnikov dostopa do interneta. Družba Saint - Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. se bo po najboljših močeh trudila na spletnih straneh zagotavljati najbolj točne in najnovejše podatke, vendar uporabnike spletnih strani opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo tocnost in celovitost strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Ce na spletnih straneh obstajajo določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi s spletnimi stranmi družbe Saint - Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. in nad katerimi družba Saint - Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. nima nadzora, družba Saint - Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. ne more jamciti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede tocnosti vsebin katerekoli spletne strani, za katero ponuja povezavo ali referenco, in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Družba Saint - Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. lahko te pogoje uporabe spletnih strani spremeni brez predhodnega obvestila.