NAČRTOVANJE IN GRADNJA KOMPAKT

Nova brošura ponuja tabelarično zbirko najbolj običajnih Rigips konstrukcij z nekoliko spremenjenimi aktualnimi podatki. Kompaktna izdaja je namenjena hitremu izboru primernih konstrukcij v odvisnosti od zahtev na objektih. Za prenos brošure klikni na sliko.