Politika zasebnosti

OSEBNI PODATKI (v nadaljnjem besedilu: podatki)

Informacije za obiskovalce naše spletne strani, ki se zanimajo za naše izdelke, in za naše pogodbene partnerje

 

 

Katere vaše podatke obdelujemo?

Saint-Gobain Gradbeni izdelki, d.o.o., s sedežem na Cvetkovi ulici 1, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju "Saint-Gobain"), vzdržuje elektronsko bazo podatkov o strankah, ki vsebuje kontaktne podatke naših obstoječih ali potencialnih strank. Ti podatki so zlasti naslednji: poslovno ime stranke, kraj poslovanja, identifikacijska številka, številka za DDV, dostavni naslov, telefon, e-pošta, ime in priimek kontaktne osebe, naziv kontaktne osebe.

Istočasno družba vzdržuje s pomočjo spletnega obrazca bazo podatkov o zainteresiranih strankah, ki želijo prejemati informacije o izdelkih, storitvah in novem razvoju v gradbeništvu ter redne novice na kontaktne točke (e-pošta, SMS/MMS, direktna pošta), ki so jih zainteresirane stranke posredovale preko saint-gobain.si in ostalih Saint-Gobain povezanih in mikro strani (www.sgklub.si, https://narocilostudije.si.weber/, https://bit.ly/SG-NOVICE,...)

Kako podatki vstopajo v naše podatkovne baze?

Nove podatke vnašamo v podatkovno bazo naših strank neposredno od naših strank. Podatki, ki jih vnesemo v bazo podatkov o strankah,

a) izhajajo iz podpisanih pogodb (od katerih je Saint-Gobain pogodbena stranka)

b) so neposredno pridobljeni od morebitnih kupcev z njihovim soglasjem - zlasti če zahtevajo pripravo ponudbe za izdelke ali storitve (ne glede na to, ali izhajajo iz dejavnosti predstavnikov podjetij med njihovimi obiski, med prodajnimi dogodki ali na podlagi e-pošte ali telefonske številke stranke).

Zainteresirane strani, ki želijo prejemati naše poslovne novice, se lahko registrirajo za vpis v našo bazo podatkov strank prek spletnega obrazca TUKAJ.

Kaj moramo narediti, da bomo lahko obdelali vaše podatke?

Pri obdelavi osebnih podatkov je Saint-Gobain kot upravitelj osebnih podatkov dolžan spoštovati obveznosti, ki izhajajo iz Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation), kakor je bil spremenjen, in je začel učinkovati 25. maja 2018, spoštovati mora obveznosti, ki izhajajo iz Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljnjem besedilu "GDPR") (v nadaljnjem besedilu " veljavna zakonodaja"). Saint-Gobain opravlja redne preglede, s katerimi zagotovi, da so postopki v skladu z veljavno zakonodajo, in zavzema odgovoren pristop k izpolnjevanju teh obveznosti s poudarkom na ohranjanju zasebnosti fizičnih oseb.

S kom delimo vaše podatke ali komu jih pošljemo?

Saint-Gobain in podjetja, ki pripadajo skupini Saint-Gobain, obdelujejo vse osebne podatke na ozemlju Slovenije. Podatkovnih baz ne delimo z drugimi skrbniki osebnih podatkov. Storitve informacijske tehnologije, ki se nanašajo na obdelavo podatkov, opravljamo s pomočjo lastnih zaposlenih, da bi povečali varstvo podatkov in zaščito. Do osebnih podatkov lahko dostopa oddelek Skupine za IKT (vključno z zunanjimi obdelovalci) za obdelavo osebnih podatkov na ozemlju EU, za varnostno kopiranje in arhiviranje ter zagotavljanje funkcionalnosti in inovacij sistema IKT, ki ga uporabljajo osebni podatki skupine. V omejenem obsegu lahko obdelane osebne podatke delimo z obdelovalci, ki v našem imenu izvajajo določene dejavnosti, kot so pošiljanje pošte, pošiljanje večjih poštnih ponudb in druga poslovna sporočila, vključno s ponudbami, poslanimi po elektronski pošti itd., za namene odpreme naročil, pod pogojem, da se bodo ti obdelani osebni podatki delili samo, kolikor je to potrebno in v potrebnem času.

Zakaj obdelujemo vaše osebne podatke in kako dolgo jih bomo arhivirali?

Pogodbeni partnerji:

Arhiviramo podatke pogodbenih partnerjev, ki so shranjeni v podatkovni bazi kupcev, za čas trajanja pogodbenega razmerja. Ti podatki nam omogočajo, da izvajamo pogodbo in pogodbene obveznosti  ter uveljavljamo pravice, določene s pogodbo. Za arhiviranje naročil (in morebitnih terjatev, ki lahko nastanejo iz pogodbe tudi po prenehanju pogodbe) arhiviramo podatke še najmanj 10 let po prenehanju pogodbenega razmerja. Osebne podatke, potrebne za obdelavo, lahko obdelujemo brez soglasja posameznika, na katerega se podatki nanašajo

Arhiviramo podatke, ki so shranjeni v naši podatkovni bazi strank, in sicer za redno poslovno komuniciranje, vse do preklica privolitve v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation) o nekaterih storitvah informacijske družbe. Vsako poslovno komuniciranje daje stranki, ki je zainteresirana za prejemanje poslovnega sporočila, da zavrne (brezplačna) prihodnja poslovna sporočila (s klikom na ustrezno povezavo). Če ste registrirani v tej bazi podatkov in želite izbrisati vaše ime iz te baze podatkov pošljite e-pošto na si@saint-gobain.com 

Podatki o strankah, ki jih zanimajo naše blago ali storitve, in podatki o pogodbenih partnerjih, ki se obdelujejo za namene izvajanja drugih pogodb

Podatke, ki jih dobimo z vašim soglasjem, obdelujemo za namene novih poslovnih ponudb in za ponudbe naših storitev, za tržne ponudbe in glasila (vključno z natečaji in drugimi prodajnimi prireditvami), z možnostjo oblikovanja ciljnih ponudb za posamezne stranke, z namenom opravljanja raziskav o zadovoljstvu strank, ob upoštevanju, da te podatke hranimo v času trajanja vaše privolitve. Podatki se nato izbrišejo iz elektronske baze podatkov.

Če posameznik, na katerega se podatki nanašajo, umakne soglasje pred potekom veljavnosti takega soglasja, arhiviramo potrebne podatke, ki se nanašajo na odpoklicano soglasje, da bi zadovoljili vašo zahtevo, da ne želite več, da vas kontaktiramo.

Kakšne so pravice posameznikov v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov?

Fizična oseba, ki je predmet obdelave podatkov, ima pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki jih obdeluje Saint-Gobain, in ima pravico, da jih popravi ali izbriše. Fizična oseba ima pravico, da kadar koli prekliče svojo privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov, in to brezplačno, bodisi s pismom, poslanim na naslov Saint-Gobain, ali po elektronski pošti, ki je poslana na naslov si@saint-gobain.com glede na to, da mora, ko prekliče svoje soglasje, določiti, za katere namene obdelave se njegovo soglasje odvzame (glej zgoraj). Prav tako ima pravico nasprotovati obdelavi in ​​prenosljivosti podatkov do obsega, ki je določen z veljavno zakonodajo. V primeru kakršnih koli vprašanj ali prošenj za pojasnilo o izjavi o varovanju zasebnosti osebnih podatkov se obrnite na nas po elektronski pošti (si@saint-gobain.com ) ali po telefonu 01 781 80 10.