Družba Saint-Gobain je ena izmed 100 najinovativnejših družb na svetu. Inovacije so prav del njene zgodovine in identitete; njeni izdelki izboljšujejo prebivanje in tudi vsakodnevno življenje.

STRATEGIJA, KI TEMELJI NA INOVACIJAH IN RAZISKAVAH

Čeprav se pretežni del raziskav in razvoja osredinja na izboljševanje proizvodnih postopkov in razvoj novih tipov izdelkov za tradicionalne trge Saint-Gobain, se Skupina prav tako intenzivno trudi s pomočjo inovacij prodreti tudi na nove trge. 

Za ta namen Saint-Gobain že več let trajno povečuje svoj proračun za raziskave in razvoj, poenostavlja organizacijsko strukturo ter sklepa partnerske dogovore z mednarodno priznanimi ustanovami in univerzami. 

V sektorju inovativnih materialov je družba Saint-Gobain vpeljala strategijo Habitat, katere temelj so neprestane inovacije na trgu trajnostnega prebivanja. Gre za področje, ki globalno zaznava veliki bum.

Ambicija družbe Saint-Gobain je biti svetovni prvak na stanovanjskih trgih, nuditi inovativne rešitve osnovnih globalnih izzivov in problemov rasti, energije in okolja,« pravi Pierre-André de Chalendar, predsednik uprave in generalni direktor Skupine Saint-Gobain.