Izdelava armirnega sloja

Priprave pred armiranjem - vgrajeni vogalniki, odkapniki in vogalne ojačitve

Po položitvi izolacijskih plošč preverimo ustreznost položenih plošč. Neustrezni stiki med ploščami se lahko pojavljajo kot toplotni mostovi. Odprte fuge (2-4 mm) se zapolnjujejo s peno za zapolnjevanje, širše fuge se zapolnjujejo z izolacijo. Na ta način preprečimo razpoke oziroma sledove stikov plošč na zaključnem sloju. Neravnine pobrusimo in ostanke odstranimo. Lepila ne smemo nanašati na fasadne plošče, ki so bile dalj časa (2 tedna) izpostavljene UV sevanju (porumenele ali obledele plošče). Take plošče ponovno obrusimo in odprašimo.

Image
Priprave pred armiranjem

Izdelava armirnega sloja z vtiskavanjem fasadne mrežice

Armirni sloj izdelamo s sistemskim lepilom in ustrezno armirno mrežico v skladu z normativi posameznega sistema toplotne izolacije:

 • Nanesemo in zagladimo armirno fasadno lepilo.
 • Površino, na katero smo nanesli fasadno lepilo, prekrijemo z weber armirno mrežo iz steklenih vlaken in jo z lepilom zagladimo v podlago. Armirno mrežo se torej polaga “mokro na mokro”.
 • Armirno mrežo spustimo preko odprtin na objektu in jo odrežemo iz odprtine.
 • Na prehodih zagotavljamo minimalno 10 cm prekrivanje.
 • Armirno mrežo prekrijemo z najmanj 1 mm debelo plastjo armirnega lepila. Na stikih mora biti debelina najmanj 0,5 mm.
 • Da dosežemo še udarno trdnejše omete priporočamo dvojno armiranje. Mrežica se vtaplja v sloj lepila pred izdelavo armirnega sloja brez preklaplanja. Navadno se uporabi debelejša mrežica 8x8.
 • Posebej smo pozorni pri izdelavi okrog okenskih polic. Vogalnike in odkapne profile z mrežo prekrijemo do konca plastičnega robu. Odvečno mrežo odrežemo.
 • Pravilno izdelan armirni sloj ima mrežico vtopljeno na zunanji tretjini debeline armirnega sloja.
 • Armirne mreže ne smemo položiti na izolacijo in prekriti z lepilom tako, da mreža leži neposredno na izolaciji.
 • Armirna mreža po koncu izdelave armirnega sloja ne sme biti vidna.
Image
Izdelava armirnega sloja z vtiskavanjem fasadne mrežice

Izdelava armirnega sloja okrog oken in vrat

 1. Za armiranje okrog okenskih okvirjev uporabimo PVC profil z mrežo za zaključevanje.
 2. Zadnjo stran s samolepilnim trakom prilepimo na očiščen okenski okvir.
 3. Odrežemo odvečno mrežico ca. 2 cm od robu.
 4. Vstavimo kotni vogalnik in diagonalno armiramo vogal okenske odprtine z armirno mrežo dimenzije najmanj 20 x 40 cm. Zunanji rob mrežice se dotika vogala odprtine.
 5. Odstranimo zaščini trak lepila.
 6. Prilepimo zaščitno folijo.
Image
Izdelava armirnega sloja okrog oken in vrat