Izdelava fasade - sodelovanje z vremenom

Izdelava fasade - nizke temperature

Fasadnega sistema ne smemo izdelovati z zmrznjenim materialom, na zmrznjeni podlagi ali nanašati materialov v mokri obliki v temperaturnih pogojih pod 5°C oz., če se taki pogoji pričakujejo v času sušenja in strjevanja.

V hladnem vremenu oz. napovedi zmrzovanja je potrebno dela prekiniti v času, ki dovoljuje, da se material, ki je bil nanešen, popolnoma posuši in strdi. Tako preprečimo poškodbe, ki lahko nastanejo zaradi zmrzali. Čas sušenja je odvisen od pogojev in varira glede na temperaturo, veter in vlažnost ozračja.

V kolikor je potrebno dela končati v neugodnih vremenskih pogojih je potrebno zagotoviti minimalne temperaturne pogoje z ustrezno zaščito.

Image
Izdelava fasade - Nizke temperature

Izdelava fasade - visoke temperature

Visoke temperature povzročajo hitro sušenje sveže nanešenih materialov. Enake pogoje lahko pričakujemo v toplem in vetrovnem vremenu. V pogojih visokih temperatur se je potrebno izogibati nanašanja materiala v neposrednem osončenju in zagotoviti senčne pogoje. V času trajnega vročega vremena je podlago potrebno ohladiti z enakomernim pršenjem čiste vode pred aplikacijo zaključnega sloja (npr. debeloslojnega mineralnega ometa). S tem preprečimo, da bi vroča podlaga vplivala na sušenje zaključnega sloja. Pri tem moramo paziti, da podlage ne navlažimo preveč in prehitro, ker bi s tem lahko povzročili razpoke.

Image
Izdelava fasade - Visoke temperature

Izdelava fasade - vlažne vremenske razmere

Fasadnega sistema ne smemo izdelovati v času deževja, v kolikor obstaja možnost, da bodo dežne kaplje dosegle novo nanašeni material, ki se še ni dokončno posušil.

Zaključnih slojev ne smemo nanašati na vlažne podlage, saj s tem poslabšamo moč vezave s podlago in povečamo možnost za nastanek lis, ki so posledica neenakomernega sušenja.

Absorbcijske sposobnosti podlage so ključnega pomena. V kolikor obstaja sum o vlažnosti podlage je potrebno opraviti teste na različnih mestih.

Image
Izdelava fasade - Vlažne vremenske razmere