Klasifikacija lepil za keramiko

Lepila za keramiko so razvrščena v razrede glede na svoje zmogljivosti in specifične tehnične lastnosti. Te so opredeljene in označene z razpoznavnimi znaki, ki opredeljujejo določeno lastnost.

Vrste lepil po standardu SIST EN 12004:2002

 

C Cementno lepilo: Pred uporabo se lepilo samo zmeša z vodo.
D Disperzijsko lepilo: Mešanica organskega veziva v obliki vodne polimerne disperzije, organskih dodatkov in mineralnih polnil, ki je pripravljena za uporabo.
R Lepilo na osnovi umetnih smol: Mešanica umetne smole, mineralnih polnil in organskih dodatkov, ki strjuje na podlagi kemične reakcije in je v enokomponentni ali večkomponentni obliki.

 

Vsa lepila imajo lahko različne razrede in neobvezne značilnosti. Oznake v skladu standardom so naslednje:

1 običajno lepilo,

2 izboljšano lepilo,

F hitrovezoče lepilo,

T lepilo z zmanjšanim zdrsom,

E lepilo s podaljšanim odprtim časom za izboljšana cementna in izboljšana disperzijska lepila.

O toga cementna lepila

S izboljšana deformabilnost kot pri EN 12002

S1 ≥ 2,5 milimetra < 5 milimetrov - prilagodljiva (fleksibilna) cementna lepila

S2 ≥ 5 milimetrov  - visoko prilagodljiva (fleksibilna) cementna lepila

Na primer lepilo razreda C2FT je cementno, izboljšano, hitro vezoče lepilo z odpornostjo proti lezenju (na vertikalnih površinah), medtem ko je lepilo razreda D2E disperzijsko in izboljšano lepilo s podaljšanim odprtim časom.