Navodila za ravnanje z odpadno embalažo

Več o podjetju Unirec

Sistem Unirec omogoča in združuje:

  • sinergije tradicije in znanja na področju ravnanja z odpadki in izkušenj iz upravljanja in vodenja skupnih sistemov;
  • ustrezna plačila vsem podizvajalcem in deležnikom sistema, komunalnim podjetjem in obdelovalcem za opravljene storitve ravnanja z odpadno embalažo;
  • optimiziran sistem logistike odvozov in izbiro ustrezne opreme za ravnanje z odpadno embalažo;
  • verjetno najboljše poznavalce evropskega in svetovnega trga sekundarnih surovin;
  • minimalne stroške vodenja in upravljanja sistema ravnanja z odpadno embalažo skupaj s specializirano ekipo skrbnikov na terenu in s pomočjo računalniške podpore poslovanja;
  • eno kontaktno osebo v vaši bližini za svetovanje na področju prenosa obveznosti in ravnanja z odpadki.

Postopek oddaje odpadne embalaže je preprost. Brezplačno lahko oddate embalažo na zgoraj navedenih zbiralnicah  pri čemer poveste številko pogodbe med podjetjem Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. in podjetjem Unirec d.o.o. (Številka pogodbe je: 18-ZAV/2019).

 

Pogoji za sprejem odpadne embalaže

  • embalaža mora biti ločena po frakcijah (papir, sestavljena embalaža, plastika, kovina, stiropor..); 
  • ne sme vsebovati dodatnih primesi, nečistoč, ostankov snovi; 
  • zložena mora biti v škatlah, na paletah, v prozornih vrečah (vidna mora biti vsebina).