Splošna navodila pri izdelavi fasadnega sistema in vgradnji fasadnih materialov

Posebna opozorila pri izdelavi fasade

Image
Posebna opozorila pri izdelavi fasade

• Temperatura pri izvedbi: vsaj +5° C podlage in zraka.
• Izogibamo se delu ob neposrednem osončenju, pri močnem vetru in dežju.
• Dodajanje primesi ali aditivov ni dovoljeno.
• Lepila ne smemo nanašati na fasadne plošče, ki so bile dalj časa (2 tedna) izpostavljene UV sevanju (porumenele ali obledele plošče). Take plošče ponovno obrusimo in odprašimo.
• Pred nanosom naslednjih slojev upoštevamo min. 2 – 3 dnevni čas sušenja (ob temperaturi 20° C) pri čemer je pomembno, da je površina enakomerno suha (brez bolj vlažnih, temnejših lis).

Splošna navodila pri izdelavi fasadnega sistema in vgradnji fasadnih materialov

Image
Splošna navodila pri izdelavi fasadnega sistema in vgradnji fasadnih materialov

Lepljenje
Za lepljenje je primerna vsaka podlaga, ki jo opisuje standard ÖNORM B 6410. Take podlage imajo največ 1 cm velike neravnine na 4 m.

Upoštevamo protipožarne predpise veljavnih gradbenih norm. Pri gladkih podlagah (npr. beton) nanesemo lepilo po celotni površini z zobato gladilko z najmanj 12 mm širokimi utori in zobmi.

 
Image
Podlaga

Podlaga
Podlaga na pogled ne sme kazati nikakršne navlaženosti. Novovgrajene omete pred lepljenjem izolacijske obloge sušimo vsaj 1 dan za vsak mm debeline, starost betonske podlage naj bo vsaj 1 mesec v normalnih pogojih: (T = +20º C, rel. vl. = 65 %). Ravnost podlage: ± 0,5 cm/ 4m. Izravnavo večjih neravnin je potrebno izvesti z ometavanjem, nikakor pa ne z debelejšim nanosom lepila. Različne debeline podlage imajo lahko za posledico različno hitro sušenje zaključnega sloja in posledično niansno odstopanje.

 
Image
Priključki, zaključki, preboji ...

Priključki, zaključki, preboji ...
Vsi priključki, zaključki, preboji in detajli so planirani tako, da so izvedljivi in vodotesni na zatekanje meteornih vod. Zaključni sloj mora biti prekinjen na gradbenih stikih, kjer bi lahko prihajalo do dilatacijskega delovanja. Zaključne sloje ni priporočljivo nanašati na horizontalne podlage, kjer se zadržujejo meteorne vode.

 
Image
Armirni in zaključni sloj

Armirni in zaključni sloj
Zaradi neposredne povezanosti so zaključni sloji odvisni od kvalitete podlage, na katero so nanešeni. Zaključni sloji so prilepljeni na podlago skozi kombinacijo absorbcije in mehanske vezave. Rahlo omočenje podlage pred nanosom (npr. mineralnih ometov) lahko kontrolira preveliko absorbcijo, vendar izdatno omočenje lahko predstavlja težavo.

Pogosto prihaja do nastanka razpok na zaključnem sloju zato, ker podlaga (armirni sloj) ni popolnoma suha. Ker so zaključni sloji vezani s podlago to pomeni, da se tudi gibljejo z njo. Nedokončan proces sušenja v armirnem sloju ima za posledico krčenje podlage. Podlaga mora biti pred nanosom zaključnega sloja zrela, suha in stabilna.

 
Image
Lepljenje izolacijskih plošč

Lepljenje izolacijskih plošč
Po smernicah je pri novogradnjah na opečne in betonske zidake dovoljeno lepljenje brez dodatnega sidranja, do višine 3 etaž, pri čemer mora biti zagotovljen nanos lepila na vsaj 40 % površine izolacijske plošče. Stiroporne plošče ne lepimo točkovno saj prosto kroženje zraka med ploščami in podlago zmanjšuje toplotno izolativnost. Lepilo nanašamo po robovih plošče, s čimer preprečimo kroženje zraka. Od ravnosti in kvalitete podlage ter od izkušenosti in spretnosti izvajalca del je odvisna vgradnja plošč na preklop.

Lepilo se nanaša po robu plošče v širini cca 5 cm. Po sredini plošče nanesemo lepilo na najmanj 6. mestih oz. potegnemo najmanj 3 vzporedne črte širine 5 cm. Nanos lepila na ploščo ne sme biti debelejši od 2 cm. Pri popolnoma gladkih podlagah se lepilo lahko nanaša po celi površini stiroporne plošče v debelini 1 cm.

Plošče je potrebno prilepiti na podlago nemudoma po nanosu lepila. Na lepilu, ki je predolgo nanešeno na izolacijsko ploščo, se ustvari film, ki deluje kot ločilni sloj.

 
Image
Ometi in estrihi

Ometi in estrihi
Osnovni ometi in estrihi na notranji strani objekta morajo biti pretežno suhi in zračeni. Pri ogrevanju prostora lahko prihaja do povečanega vdora vlage v zidove zaradi parcialnega tlaka. Vlaga se zato nabira v izolacijski plošči in pod zaključnim slojem, kar znižuje funkcijo toplotne izolativnosti fasadnega sistema. V kolikor je obremenitev z vlago dolgotrajna, lahko pričakujemo mehurjenje zaključnega sloja in luščenje.

 
Image
Polaganje izolacijskih plošč

Polaganje izolacijskih plošč
Izolacijske plošče polagamo z zamikom. Plošče se morajo tesno stikati. V fuge širše od 2 mm je potrebno vstaviti trak ekspandiranega polistirena (stiropora) ali pa vbrizgati peno za zapolnjevanje razpok ter jo poravnati z ravnino plošč.

Posebno smo pozorni pri pravilnem polaganju plošč okoli okenskih odprtin, kjer plošče lepimo na fasadno površino tako, kot je prikazano na sliki (ploščo zarežemo v obliki črke L).

 
Image
Pritrdilni elementi - Sidranje

Pritrdilni elementi - Sidranje
Pritrdilni elementi morajo biti izdelani brez toplotnega mostu. Za sidranje potrebujemo rezkalnik, s katerim izdolbemo luknjo v izolacijsko ploščo in hkrati zavrtamo v podlago. Odstranimo prah iz vrtine z močnim vpihom. Vstavimo sidro in ga pokrijemo z izolacijskim vložkom.

 
Image
Vgradnja oken, okenskih polic in drugih priključkov...

Vgradnja oken, okenskih polic in drugih priključkov...
Vgradnja oken, okenskih polic in drugih priključkov mora biti izredno natančna in v skladu z evropskimi predpisi. Nepravilno izdelani priključki in zaključki so velikokrat vzrok poškodb fasadnih sistemov in razvoja alg ter plesni.

 
Image
Odprava vlage, soli...

Odprava vlage, soli...
Pri starih zgradbah pred vgradnjo fasadnega sistema odpravimo vzroke za dvižno (kapilarno) vlago z izdelkom webertec 946, izcedke soli itd...