Vgradnja fasadnih izolacijskih plošč

Image
Vgradnja fasadnih izolacijskih plošč

Izolacijske plošče polagamo brez fug z zamikom vrst. Pri tem pazimo, da lepilo ne zaide v fuge. Stikov plošč ne lepimo. Ne uporabljamo poškodovanih plošč. Plošče naj se prekrivajo vsaj 25 cm. Pazimo, da so plošče položene ravno in gladko. Ko so plošče pritisnjene na podlago morajo mirovati najmanj 24 ur (do 48 ur). Če se plošče med tem časom premikajo ali popravljajo, lahko pričakujemo slabšo pritrditev plošče na podlago. Poškodovanih plošč ne uporabimo. Porumenele plošče, ki so bile dlje časa izpostavljene soncu, obrusimo. Izogibamo se delu ob neposrednem osončenju, saj se plošče zaradi temperature lahko deformirajo.

Image
Polaganje izolacijskih plošč na robovih objekta:

Polaganje izolacijskih plošč na robovih objekta:
Na robovih izolacijske plošče preklapljamo. S tem zagotovimo enakomerne napetosti. Plošče, ki štrlijo preko roba, odrežemo šele, ko je lepilo otrdelo.

 
Image
Polaganje izolacijskih plošč ob odprtinah

Polaganje izolacijskih plošč ob odprtinah:
Izolacijske plošče v kotih odprtin odrežemo v obliki črke L. Plošče ne smemo polagati vertikalno ob odprtini. Na vrhu pustimo rezervno debelino.
S pomočjo letve označimo višino okvirja in odrežemo odvečno višino izolacijske plošče pod nepravim kotom, ki bo omogočal lažjo izdelavo armirnega sloja v špaleti.